بخاری برقی بلانتون مدل HT 1101

بخاری برقی بلانتون مدل HT 1101 با توان ۲۳۰۰ وات است. با توجه به ابعاد کوچکتر و قیمت پایین تر گزینه های به صرفه و مناسبی برای انتخاب شما خواهند بود. مزیت استفاده از این بخاری برقی بلانتون این است که در این مدل فن باعث چرخش بهتر هوا و تسریع در گرم شدن محیط مورد نظر می شود و خطر آسیب دیدگی وسایل اطراف آن که در نوع المنتی ممکن است اتفاق بیفتد نیز وجود ندارد.