تصفیه کننده هوا سامسونگ مدل AC-C60

تصفیه کننده هوا سامسونگ مدل AC-C60 تا ۶۰ متر مکعب هوا را به بهترین شکل ممکن تصفیه میکند .هوا با قدرت به درون این محصول مکش می شود و پس از تصفیه به محیط برگردانده می شود و در سه جهت به محیط پرتاپ می شود .