ظرفشویی ایندزیت DFP 58T94 ZUK

۰ تومان

ظرفشویی ایندزیت DFP 58T94 ZUK مجهز به هشت برنامه اصلی برای شستشو و پنج برنامه کمکی که در کنار برنامه‌های اصلی می‌توانند فعال شود تا نتیجه بسیار خوبی را در پی داشته باشد. ظرفشویی ایندزیت DFP 58T94 ZUK با بهرمندی از ظرفیت ۱۴ نفره قادر است در هر سیکل شستشو حجم بسیار زیادی از ظروفتان را با کمترین مصرف انرژی سشتشو دهد.