ظرفشویی بوش SMS88TI02M

۰ تومان

ظرفشویی بوش SMS88TI02M مجهز به هشت برنامه اصلی برای شستشو و پنج برنامه کمکی که در کنار برنامه‌های اصلی می‌توانند فعال شود تا نتیجه بسیار خوبی را در پی داشته باشد. ظرفشویی بوش SMS88TI02M با بهرمندی از ظرفیت ۱۴ نفره قادر است در هر سیکل شستشو حجم بسیار زیادی از ظروفتان را با کمترین مصرف انرژی سشتشو دهد.

ظرفشویی SMS88TI02M بوش از دو عدد مانیتور بهرمند است که یکی از آن‌ها بالای درب و در قسمت میانی پنل تعبیه شده است که هنگام انتخاب برنامه می‌توانید از آن استفاده کنید و نمایشگر دوم روی درب تعبیه شده تا هنگام شستشوی ظروف زمان باقی مانده و سایر اطلاعات آن را ببینید.