ظرفشویی بوش SMS88TW02M

۰ تومان

ظرفشویی بوش SMS88TW02M مجهز به هشت برنامه اصلی برای شستشو و پنج برنامه کمکی که در کنار برنامه‌های اصلی می‌توانند فعال شود تا نتیجه بسیار خوبی را در پی داشته باشد. ظرفشویی بوش ۸۸TW02 با بهرمندی از ظرفیت ۱۴ نفره قادر است در هر سیکل شستشو حجم بسیار زیادی از ظروفتان را با کمترین مصرف انرژی سشتشو دهد. ظرفشویی SMS88TW02M بوش با بهرمندی از ابعاد استاندارد شامل عرض ۶۰ سانتی‌متر، عمق ۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۸۵ سانتی‌متر به خوبی در جایگاه‌های تعبیه شده برای این کالا قرار خواهد گرفت.