پنکه میدیا FF-1614

پنکه میدیا FF-1614 دارای سه سرعت کم،متوسط و زیاد و حالت های نرمال،طبیعی و بی صدا است که انرژی مصرفی ان هم 55 وات است.