پنکه میدیا FF-1615

پنکه میدیا FF-1615 دارای سه سرعت کم،متوسط و زیاد و حالت های نرمال، طبیعی و بی صدا است که انرژی مصرفی ان هم 55 وات است.