پنکه میدیا FF-1623 B

پنکه FF-1623 B دارای سه سرعت کم،متوسط و زیاد و حالت های نرمال،طبیعی و بی صدا است که انرژی مصرفی ان هم 125 وات است.