پنکه پایه بلند میدیا FS40-U8R

پنکه FS40-U8R دارای سه سرعت کم،متوسط و زیاد و حالت های نرمال،طبیعی و بی صدا است که انرژی مصرفی ان هم 50 وات است.