کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - panbebox

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim

Playstation 4 Slim در سال ۲۰۱۶ وارد بازار شد و جانشین کنسول بازی PS4 شد. اما این مدل از نظر ابعاد و ضخامت نسبت به نسخه قبلی تغیراتی داشته است ولی مشخصات فنی و عملکرد این دستگاه با مدل اصلی PS4 یکی است.