یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES24A

 حجم کلی این یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES24A دستگاه معادل ۷۱۷ لیتر می باشد که ۳۸۵ لیتر آن به بخش یخچال و ۳۳۲ لیتر آن نیز به بخش فریزر اختصاص داده شده است.در محصول یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES24A پنل دیجیتالی تمام لمسی هم بر روی یخچال هم بر روی فریزر تعبیه شده است.