یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES 24 T - panbebox

یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES 24 T

 حجم کلی این یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES 24 T دستگاه معادل ۷۰۵ لیتر می باشد که ۳۸۵ لیتر آن به بخش یخچال و ۳۲۰ لیتر آن نیز به بخش فریزر اختصاص داده شده است.در محصول یخچال و فریزر دوقلوی الکترواستیل ES 24 T پنل دیجیتالی تمام لمسی هم بر روی یخچال هم بر روی فریزر تعبیه شده است.